Контакт

Библиотека Ваљевске гимназије

Радно време у школској 2021/2022.

Радним данима од 9 до 18 часова

Библиотекари:

Слађана Маријанац, професор руског језика и књижевности, дипломирани библиотекар

Жељко Љубичић, професор српског језика и књижевности

 

Адреса:
Вука Караџића 3, 14000 Ваљево
Е-пошта: gimvaljevo@gmail.com 

sladjana.marijanac@valjevskagimnazija.edu.rs

sladjam@gmail.com

Телефон: 014/221-622
Факс: 014/221-622