Контакт

Библиотека Ваљевске гимназије

Радно време у школској 2019/2020.

Радним данима од 9 до 15 часова

Библиотекари:

Слађана Маријанац, професор руског језика и књижевности, дипломирани библиотекар

 

 

Адреса:
Вука Караџића 3, 14000 Ваљево
Е-пошта: gimvaljevo@gmail.com

sladjam@gmail.com

Телефон: 014/221-622
Факс: 014/221-622