Библиотека је смештена на спрату северног крила зграде укупне површине 70 m2 и подељена на два дела: мањег за смештај основног фонда и већег за читаоницу, референсну збирку, интернет клуб и радни простор библиотекара. Библиотека располаже и издвојеном просторијом од 10 m2 која служи као депо за одлагање тзв. мртвог фонда до његовог коначног решења.

Фонд књига је јединствен за ученике и професоре и броји око 20 000 инвентарних јединица. У школу пристиже десетак наслова педагошких, стручно-научних и књижевно-уметничких  листова и часописа.

Поред основног фонда библиотека брине и о фонду школских издања и фонду старе и ретке књиге. Фонд школских издања обухвата књиге, листове и часописе које школа издаје, а Фонд старе и ретке књиге обухвата књиге и периодику издату до краја 19. века која је сачувана у библиотеци школе. Овај фонд садржи 123 јединице на српском и 117 на страним језицима, а најстарија књига је Доситејев „Мезимац“ из 1818. године. Поред ученика и запослених у школи, за фондове школске библиотеке се интересују и студенти, стручна лица установе и бројни истраживачи у граду.

Читаоница располаже са 32 читалачка места, богатом референсном збирком у слободном приступу, пет умрежених компјутера, штампачем и фотокопир апаратом. Поред образовно-васпитних садржаја (часова, састанака секција и сл.) реализују се и мањи радни и стручни скупови, припреме представа и приредби. У једном периоду библиотека је функционисала и као галерија за разноврсне библиофилске, ликовне и тематске изложбе.

Advertisements